Característiques dels stands      Saló 2011 del Gremi d'Antiquaris

 

* Les dimensions tipus són de 8 m x 3 m.
* Parets de 20 cm de gruix y 3,20 m d'altura.
* Parets de fusta en color blanc trencat.
* Il·luminació amb focus halògens de braç.
* Potència de cada focus: 150 W.
* Irradiació mitjana: 65 W/m2.
* Quadre elèctrico amb endoll de 500 W.
* Rètol amb el nom de l'expositor.
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           TORNAR