Distribució dels stands         Saló 2011 del Gremi d'Antiquaris
 
 
 
 
 

A la sala Marquès de Comillas hi caben uns 40 stands d'uns 25 m2 amb una distribució aproximada a la d'aquest plànol.
 

                                                                                                                        TORNAR